การชำระเงิน - ภาพรวมของการชำระเงินสำหรับผู้ปกครอง

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

ผู้ปกครองสามารถเปิดดูภาพรวมการชำระเงินได้ที่มอดูล "การชำระเงิน"

มอดูล "การชำระเงิน" อยู่ที่เมนูด้านซ้าย ในส่วนของ "การสื่อสาร"

ส่วนของ "บัญชีธนาคารของโรงเรียน (ค่าธรรมเนียม)"

แผนการชำระเงินที่โรงเรียนสร้างไว้ จะแสดงอยู่ในส่วนแรก ในกรณีที่โรงเรียนมีบัญชีธนาคารหลายบัญชี แผนการชำระเงินจะถูกจัดเรียงในตารางของบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่หนึ่งแสดงแผนการชำระเงินของคอร์สเรียนว่ายน้ำ และชมรมกิจกรรมของโรงเรียน แต่ยังไม่มีการระบุวันครบกำหนดการชำระเงิน ดังนั้นข้อความด้านบนตารางจึงแสดงว่า "กรุณาชำระภายในเดือนนี้ 0.00" (ภาพตัวอย่างด้านล่าง เป็นการเข้าดูข้อมูลด้วยสถานะผู้ปกครองในวันที่ 16 เมษายน 2018)

ตารางที่สองแสดงแผนการชำระเงินค่าอาหารรายเดือนโดยมีวันครบกำหนดชำระเงินที่สอดคล้องกัน คอลัมน์ "จำนวนเงิน" แสดงแผนการชำระเงินสำหรับแต่ละเดือนโดยคำนวณจากวันที่ในแต่ละเดือนและราคาค่าอาหารตามมื้อ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงหากมีการยกเลิกคำสั่งซื้ออาหารในเดือนนั้น (เช่น แผนการชำระเงินค่าอาหารของเดือนเมษายนมีจำนวนเงินที่ต้องชำระลดลงไป 5 ยูโร)
ส่วนคอลัม์ "ชำระแล้ว" ซึ่งเป็นคอลัมน์สุดท้าย แสดงถึงจำนวนเงินที่มีการชำระแล้วหรือเป็นเครดิตจากเดือนที่ผ่านๆ มา (แผนการชำระเงินของเดือนพฤษภาคมมีเครดิต 5 ยูโร ซึ่งได้จากการยกเลิกคำสั่งซื้ออาหารในเดือนเมษายน)
ในข้อความด้านบนตารางยังแสดงจำนวนเงินที่ต้องชำระในเดือนปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวันครบกำหนดชำระเงินอีกด้วย

ส่วนของ "ครู (ค่าธรรมเนียม)" - การชำระเงินสด

แผนการชำระเงินที่ต้องชำระเป็นเงินสด ซึ่งครูเป็นผู้สร้าง จะแสดงอยู่ในส่วนที่สอง และแผนชำระเงินประเภทนี้จะไม่แสดงข้อมูลบัญชีธนาคารหรือปุ่ม "ชำระเงิน" สีเขียว เพราะนักเรียนจะต้องชำระเงินตามจำนวนเงินที่แสดงไว้โดยจ่ายเป็นเงินสดให้กับครู
จำนวนเงินที่ต้องชำระในเดือนปัจจุบันจะแสดงอยู่ด้านบนของตาราง ตามตัวอย่างแสดงว่า 0 ยูโร เป็นเพราะวันครบกำหนดการชำระเงินไม่ใช่เดือนปัจจุบัน แต่เป็นเดือนหน้า

ส่วนของ "การชำระเงิน" - รายการชำระเงินที่ชำระเรียบร้อยแล้ว

ส่วนที่สามแสดงถึงภาพรวมของรายการการชำระเงินที่ชำระเรียบร้อยแล้ว โดยเรียงลำดับตามวันที่ที่ชำระเงิน ทั้งนี้ท่านสามารถคัดกรองรายการการชำระเงินตามชื่อของแผนการชำระเงินได้ และท่านสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินได้ด้วย โรงเรียนบางแห่งอาจจะไม่อัปโหลดการรับชำระเงินรายวัน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ EduPage จะแสดงข้อมูลล่าสุดของการชำระเงินที่มีการอัปเดตโดยโรงเรียน ผู้ปกครองจึงไม่จำเป็นต้องติดต่อโรงเรียนหากพวกเขาชำระเงินหลังจากวันที่ล่าสุดที่มีการอัปเดตข้อมูล


วิธีเลือกและชำระเงินตามรายการในแผนการชำระเงิน

ในการชำระเงินตามรายการในแผนการชำระเงิน เช่น ค่าอาหารในเดือนพฤษภาคม - กรุณาทำเครื่องหมายในกล่องที่ด้านขวาของรายการ จากนั้นกดปุ่ม "ชำระเงิน" สีเขียว (ซึ่งระบบจะแสดงจำนวนเงินรวมที่ต้องชำระในกรณีที่มีการเลือกชำระเงินหลายรายการ)
จากนั้นระบบจะแสดง QR code และผู้ปกครองเพียงแค่ใช้แอปพลิเคชันธนาคารในโทรศัพท์สแกน QR code หรือกรอกข้อมูลการชำระเงินในธนาคารอินเตอร์เน็ต