Prihlásenie - rodič

Čeština Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?
Čeština Nefunguje mi heslo, zabudol som heslo
Čeština Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym kontom v EduPage?
Čeština Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?
Čeština Rodič - ako si môžem zmeniť heslo do EduPage?
Čeština Ako môže rodič zistiť heslo na EduPage konte svojho dieťaťa?
Čeština Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?


Mobilná aplikácia - Nastavenia mobilnej aplikácie

Čeština Mobilná aplikácia EduPage
Čeština Ako zmeniť jazyk mobilnej aplikácie?
Čeština Ako vyčistiť vyrovnávaciu pamäť (cache) v aplikácii?
Čeština Ako vypnúť/zapnúť push notifikácie v mobilnej aplikácii?
Čeština Notifikácie na zariadeniach Xiaomi


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Učiteľ

Čeština Triedna kniha cez mobilnú aplikáciu EduPage
Čeština Ako opakovať dochádzku z predošlej hodiny v mobilnej aplikácii?
Čeština Ako vyplniť dochádzku žiakov podľa pípnutí?
Čeština Ako môže triedny učiteľ zadať ospravedlnenku žiaka cez mobilnú aplikáciu?
Čeština Ako môže učiteľ akceptovať elektronickú ospravedlnenku od rodiča cez mobilnú aplikáciu?
Čeština Kde si pozriem rozvrh?
Čeština Prehľad suplovania v aplikácii
Čeština Ako zadať známky (hodnotenie) cez mobilnú aplikáciu?
Čeština Ako zadať v mobilnej aplikácii známky (hodnotenie) viacerým žiakom naraz?
Čeština Ako zadať žiakom DÚ cez mobilnú aplikáciu?
Čeština Ako žiakom prideliť pripravené karty na DÚ?
Čeština Ako prideliť žiakom hotový materiál (prezentáciu, test) cez mobilnú aplikáciu?
Čeština Ako dať žiakovi domácu úlohu/test/projekt na prepracovanie v mobilnej aplikácii?
Čeština Ako si učiteľ pozrie odpovede/výsledky žiakov v mobilnej aplikácii?
Čeština Ako v aplikácii zadať hromadne kontrolu DÚ (urobil/neurobil) ?
Čeština Ako cez mobilnú aplikáciu poslať správu žiakom, rodičom alebo učiteľom?
Čeština Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Čeština Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Čeština Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Čeština Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Čeština Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Čeština Funkcia Meniny v EduPage
Čeština Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Čeština Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Čeština Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Čeština Ako v mobilnej aplikácii vymažem správu, ktorú som omylom rozoslal?


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Rodič

Čeština Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?
Čeština Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?
Čeština Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym kontom v EduPage?
Čeština Ako podpísať známky?
Čeština Ako odhlásiť dieťa z obeda?
Čeština Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Čeština Kde si pozriem rozvrh?
Čeština Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Čeština Ako podať žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania?
Čeština Ako zadať elektronickú ospravedlenku?
Čeština Funkcia Meniny v EduPage
Čeština Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Čeština Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Čeština Prehľad suplovania v aplikácii
Čeština Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Čeština Kde si môžem pozrieť príchody a odchody svojho dieťaťa?
Čeština Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Čeština Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Čeština Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Čeština Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Čeština Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Čeština Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Čeština Ako v mobilnej aplikácii vymažem správu, ktorú som omylom rozoslal?


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Žiak

Čeština Kde si pozriem rozvrh?
Čeština Prehľad suplovania v aplikácii
Čeština Kde nájdem DÚ v mobilnej aplikácii?
Čeština Čo znamená prehrať online pri DÚ?
Čeština Ako môžem pripojiť súbor k domácej úlohe?
Čeština Kde si môžem v aplikácii pozrieť výsledky z DÚ či testu?
Čeština Ako urobenú domácu úlohu odstránim zo zoznamu úloh?
Čeština Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Čeština Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Čeština Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Čeština Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Čeština Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Čeština Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Čeština Funkcia Meniny v EduPage
Čeština Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Čeština Ako zistím, ktoré úlohy som už vypracoval a ktoré ešte nie?
Čeština Kde nájdem návody k mobilnej aplikácii?
Čeština Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?
Čeština Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Čeština Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Čeština Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Čeština Ako si môže žiak v EduPage otestovať svoje vedomosti?


Správy a komunikácia

Čeština Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Čeština Ako filtrovať / vyhľadávať v správach na webe?
Čeština Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina Ako môže rodič cez EduPage napísať správu učiteľovi alebo viacerým učiteľom?
Čeština Kde nájdem mnou odoslané správy?
Čeština Ako zmažem správu, ktorú som omylom rozoslal?
Čeština Ako skryjem vybavené správy?
Slovenčina Ako poslať správu učiteľom/rodičom na webe?
Čeština Stratila sa mi správa/DÚ ?!


Známky

Slovenčina Ako podpísať nové známky?
Čeština Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Ako sa dostanem k známkam svojho dieťaťa za predchádzajúce školské roky?


Dochádzka a ospravedlnenky

Slovenčina Rodič - ako zadať elektronickú ospravedlnenku?
Slovenčina Môžem zadať elektronickú ospravedlnenku dopredu?
Slovenčina Zadanie elektronickej ospravedlnenky dopredu + odhlásenie z obeda
Slovenčina Rodič vidí ospravedlnené aj neospravedlnené hodiny svojho dieťaťa
Slovenčina Zadanie elektronickej ospravedlnenky cez web
Čeština Kde si môžem pozrieť príchody a odchody svojho dieťaťa?


Odhlasovanie z obeda

Slovenčina Odhlasovanie / prihlasovanie stravy / zmena menu - z pohľadu stravníka


Domáce úlohy

Slovenčina Kde nájdem domáce úlohy?
Čeština Kde nájdem DÚ v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?
Slovenčina Žiak - ako môžem nahrať súbor k domácej úlohe?
Slovenčina Žiak - ako si overím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Čeština Ako urobenú domácu úlohu odstránim zo zoznamu úloh?
Slovenčina Ako si zobrazím úlohu, ktorú som si omylom skryl / označil ako vybavenú?
Slovenčina Mám v EduPage viac detí - ako si zobrazím úlohy konkrétneho dieťaťa?
Slovenčina Ako môžem druhýkrát odovzdať súbor ako DÚ?
Slovenčina Ako odovzdať projekt cez EduPage?
Slovenčina Ako vypracovať online test alebo domácu úlohu?
Čeština Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina Ako odovzdať domácu úlohu (text, obrázok alebo súbor)?
Slovenčina Ako si uložiť rozpracovanú DÚ?


Materiály na vyučovanie

Slovenčina Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?
Slovenčina Ako si môžem pozrieť materiály od učiteľa z prechádzajúcich rokov?
Čeština Ako si môže žiak v EduPage otestovať svoje vedomosti?


Výsledky

Čeština Kde si môžem v aplikácii pozrieť výsledky z DÚ či testu?
Slovenčina Kde si môžem pozrieť výsledky z DÚ či testu na webe?
Slovenčina Obnovenie výsledkov testu/DÚ pri výpadku internetu/prúdu
Slovenčina Ako si môžem pri priebežne ukladať svoje odpovede v teste či DÚ?
Slovenčina Výsledky z testu - moje odpovede sú poprehadzované
Slovenčina Ako a kde si pozriem známky?


Platby z pohľadu rodiča

Slovenčina Platby - čo má rodič platiť
Slovenčina Ako si používateľ nastaví účet na vrátenie peňazí


Žiadosti / Vyhlásenia

Čeština Ako podať žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania?
Slovenčina Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (8) žiak a zákonný zástupca
Slovenčina Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (10) Plnoletý žiak


Prihlasovanie na akcie, konzultačné hodiny

Slovenčina Žiak a rodič - ako sa prihlásiť na akciu?
Slovenčina Prihlasovanie na konzultácie
Čeština Ako sa žiak/rodič pripojí na online konzultácie?
Slovenčina Rodičia s viacerými deťmi - ako hlasovať v prihlasovacej akcii za viac detí?
Slovenčina Žiak/rodič - ako môžem zmeniť svoju voľbu


Elektronická prihláška

Čeština Ako môže rodič vytlačiť alebo zmeniť odoslanú prihlášku?
Slovenčina Uchádzač - ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, že na ňu nastúpim?
Slovenčina Uchádzač prijatý na odvolanie - zmena potvrdenia o nástupe