EduPage - Online návody
Timetables - Online Help
Video Help

EduPage

111 Prvé kroky
Administrátor EduPage
Prihlásenie
Rodičia
Žiaci
Triedny učiteľ
Mobilná aplikácia
Ďalšie informácie
112 Webstránka
Dizajn stránky - responzívne dizajny
Dizajn stránky - staršie dizajny
113 Rozvrhy a Suplovanie
Online suplovanie
114 Učiteľ - moje hodiny
Administrátor - hodiny
Hodiny pre ŠKD a krúžky
115 Internetová žiacka knižka - učiteľ
Internetová žiacka knižka - administrátor
116 Elektronická triedna kniha - ZUŠ
121 Elektronická triedna kniha - administrátor
Elektronická triedna kniha - učiteľ
Udalosti
Dochádzka a ospravedlnenky
Dochádzkový systém
Dochádzka zamestnancov
122 Časovo - tematické plány
Príprava a prideľovanie materiálov na vyučovanie
Vytváranie testov
Organizácia učebných materiálov v EduPage
Zdieľanie materiálov medzi učiteľmi
Domáce úlohy
Interaktívna hodina
123 Komunikácia
Konzultačné hodiny
Prihlasovanie na semináre, krúžky a iné akcie
Tlač diplomov
Žiadosti
Ankety
124 Maturita
Elektronická prihláška
125 Školská jedáleň
Skladový systém
Platby
128 aScOrbit pre zriaďovateľov

Agenda online

211 Prvé kroky
Školský klub/ŠD
Úrazy
212 Import dát
Práca s údajmi
Karta žiaka
Zálohovanie
213 Prijímačky
Prihláška na SŠ
Zápisový lístok
Elektronická prihláška
221 Tlačové zostavy
Vysvedčenie
Komisionálne skúšky
Elektronická triedna kniha
222 Maturita
Záverečné skúšky
Absolutoria
223 MŠMT

EduPage

  Prvé kroky

  Administrátor EduPage

  Prihlásenie

  Učiteľ - moje hodiny

  Administrátor - hodiny

  Rodičia

  Rozvrhy a Suplovanie

  Online suplovanie

  Webstránka

  Dizajn stránky - responzívne dizajny

  Dizajn stránky - staršie dizajny

  Elektronická triedna kniha - administrátor

  Elektronická triedna kniha - učiteľ

  Udalosti

  Časovo - tematické plány

  Príprava a prideľovanie materiálov na vyučovanie

  Vytváranie testov

  Organizácia učebných materiálov v EduPage

  Zdieľanie materiálov medzi učiteľmi

  Domáce úlohy

  Dochádzka a ospravedlnenky

  Internetová žiacka knižka - učiteľ

  Internetová žiacka knižka - administrátor

  Elektronická triedna kniha - ZUŠ

  Dochádzkový systém

  Komunikácia

  Konzultačné hodiny

  Maturita

  Žiaci

  Prihlasovanie na semináre, krúžky a iné akcie

  Elektronická prihláška

  Školská jedáleň

  Skladový systém

  Platby

  Triedny učiteľ

  Mobilná aplikácia

  Tlač diplomov

  Žiadosti

  Ankety

  Hodiny pre ŠKD a krúžky

  Ďalšie informácie

  Interaktívna hodina

  aScOrbit pre zriaďovateľov

  Dochádzka zamestnancov

Agenda online

  Prvé kroky

  Maturita

  Prijímačky

  Import dát

  Práca s údajmi

  MŠMT

  Tlačové zostavy

  Vysvedčenie

  Školský klub/ŠD

  Karta žiaka

  Zálohovanie

  Záverečné skúšky

  Komisionálne skúšky

  Úrazy

  Prihláška na SŠ

  Zápisový lístok

  Absolutoria

  Elektronická triedna kniha

  Elektronická prihláška