Kde zistím, že registrácia do súťaže je už otvorená?

Otvorenie registrácie do konkrétnej súťaže, kategórie a kola sa nastavuje v EduPage centrálne na pokyn organizátorov súťaže.

V module Súťaže vyhľadajte kachličku svojej súťaže a kliknite na link Viac info:


Dostanete sa do časti O súťaži a tu vidíte aktuálne informácie pre vašu súťaž. V popise pri každej kategórii vidíte, či registrácia do aktuálneho kola je už otvorená:


Alebo či registrácia ešte nie je spustená:

Viac návodov: Súťaže