Ako zaregistrovať žiakov do súťaže?

súťaže, kontaktná osoba pre žiakov

Registrácia do súťaže je vlastne prihlásenie žiaka do súťažného kola.
Žiakovi sa vygeneruje súťažný kód. Ak súťaž prebieha ako online test na stránke onlineolympiady.sk , tak s týmto kódom si žiak spustí test v deň súťaže.

Ak ste ešte nezadali žiakom súťažnú kategóriu, postupujte najprv podľa tohto návodu : Ako zadám žiakom kategóriu, v ktorej budú súťažiť?

V module Súťaže v časti Zoznam súťažiacich sa prepnite na konkrétnu súťaž. Vyberte si žiakov, ktorých chcete zaregistrovať. Napr. vyfiltrujte si jednu triedu. Kliknite na Zaregistrovať súťažiacich :

V novom okne Registrácia do súťaže skontrolujte údaje a potvrďte výber:


Poznámka: meno a email kontaktnej osoby pre organizátorov sa predvyplní, ak ste ho pre súťaž zadali: Ako zadám pre súťaž kontaktnú osobu pre organizátorov a pre žiakov?

Svojich žiakov ste takto prihlásili do súťažného kola.


V stĺpci Kód sa im zobrazil vygenerovaný súťažný kód. Žiakom ho viete rozoslať v správe cez EduPage. Informovať súťažiacich je možné aj opakovane pred samotnou súťažou.
Ako poslať žiakom súťažné kódy a informácie o súťaži?

Ako prihlásim (šikovného) žiaka do viacerých kategórií?
Ako zrušiť nesprávnu registráciu do súťaže?
Ako zaregistrujem náhradníka za postupujúceho žiaka?

Viac návodov: Súťaže