Ako poslať žiakom súťažné kódy a informácie o súťaži?

súťaže, informovať súťažiacich

V zozname súťažiacich kliknite na Informovať súťažiacich čím, rozošlete vybraným žiakom súťažný kód a základné informácie k súťaži.


Správy, ktoré sa zaregistrovaným žiakom odošlú, sa vám zobrazia ešte pred odoslaním v novom okne:


Tu viete nastaviť, ktoré informácie bude správa obsahovať a dokonca viete pridať na koniec aj svoj vlastný krátky text. Keď ste so správou spokojný, potvrďte jej odoslanie vybraným súťažiacim:

Ak je pre účasť potrebný informovaný súhlas pre organizátorov, viete cez túto správu poslať rodičom a žiakom aj výzvu na zadanie súhlasu:

Poznámka: Pre súťaže s online testom ak je ešte príliš skoro pred súťažou, tak informovať súťažiacich sa dá až keď organizátori určia presný časový rámec pre online test - aby súťažiacim prišli správne informácie.

Žiakovi aj jeho rodičovi príde do EduPage nová Správa v takejto podobe:

Správu so súťažným kódom a informáciami môžete žiakovi takýmto spôsobom poslať aj opakovane. Odprúčame napr. deň pred súťažou, aby sa nezabudol do súťaže zapojiť.

Žiaci, ktorých ste už zaregistrovali do niektorého kola v súťaži, tiež uvidia súťažný kód a informácie pod kachličkou Súťaže v záložke Moje súťaže.

Poznámka: Ak vaši žiaci (napr. z nižších ročníkov ZŠ) ešte zatiaľ nepoužívajú mobilnú aplikáciu, môžete im vytlačiť a odovzdať im ich súťažný kód vytlačený: Ako vytlačiť súťažné kódy pre žiakov?

Žiak - ako budem súťažiť?

Viac návodov: Súťaže