Nastavenie môjho profilu

English Slovenčina Polish

Prihlásení používatelia si môžu nastaviť:

Obrázok do rozhovorov. Momentálne je možný výber z predpripravených obrázkov, čoskoro pribudne možnosť nahrať si vlastný.

Nastavenie zvukového oznamu správy. Táto možnosť je vypnutá štandardne, zapnúť si ju môžete v časti Nastavenie/Nastavenie prehliadača.

Ak má rodič na škole viac detí, môže si ich združiť pod jedno prihlásenie, nemusí sa tak prihlasovať dva (či viac) krát:
=Rodičia s viacerými deťmi