Postup pri prihlásení

Slovenčina Polish

EduPage umozňuje vytvoriť si samostané konto pre otca, maminu a samotného žiaka.

Postup:

1. Na stránke Vašej školy zadajte meno a heslo, ktoré ste obdržali od Vašej školy.

2. Ak zadáte správne heslo, môžete si vytvoriť konto pre každého člena rodiny.

3. Následne si môžete zadať názov a heslo pre vybraného člena rodiny. Názov(prihlasovacie meno) odporúčame zvoliť Váš email. V prípade zabudnutia hesla, si budete mocť zaslať heslo na Váš email.

4. Pri ďalších prihláseniach môžete použiť nové prihlasovacie meno a heslo už priamo na stránke školy. Systém Vás prihlási priamo, nie je nutné znova zadávať heslo, ktoré ste dostali zo školy, ale Vami zadané, ľahšie zapamätateľné.

Pozrite aj:
Čo prináša prihlásenie sa do EduPage
=Rodičia s viacerými deťmi
Ako zadať prihlasovacie mená a heslá pre učiteľov alebo žiakov?