EduPage - Online návody
Agenda - Online návody
Rozvrhy - Online návody

flag EduPage - Príprava a prideľovanie materiálov na vyučovanie

Príprava na celoštátne testovanie (T5, T9, EČ MS) - ako zistím, ktoré témy robia žiakom problémy?

Predpokladajme, že učiteľ pridelil žiakom test z Testovania 9. Ako žiakom prideliť test z Testovania 5, 9 a EČ MS?

Keď žiaci test vypracujú, v záložke Výsledky učiteľ nájde odpovede žiakov. Systém EduPage vie pomôcť učiteľovi identifikovať témy, ktoré robia žiakom problémy. Tým sa môže na hodine venovať a nemusí strácať drahocenný čas opakovaním tém, ktoré už žiaci zvládli.

V záložke Výsledky sa nachádza viacero pohľadov. V pohľade Odpovede učiteľ vidí odpovede žiakov. Červené sú nesprávne, zelené správne.

V záložke Karty vidí úspešnosť žiakov v jednotlivých úlohách. Úlohy si môže utriediť podľa najťažších, tj. tých, ktoré robili žiakov najväčšie problémy.

Každá úloha v teste je zaradená k výkonovému štandardu, ktorého sa týka. (Toto sa týka zatiaľ len matematiky)

Preto systém vie zobraziť aj úspešnosť žiakov v jednotlivých štandardoch, ktoré boli zahrnuté v teste. Táto informácia pomôže učiteľovi zistiť, ktoré témy robia žiakom problémy. Na ne sa môže zamerať na ďalšej hodine.

Pohľad "Strom štandardov" ponúka tiež zoznam štandardov a farebné krúžky hovoria o tom, ako žiaci tieto štandardy v teste zvládli.

Ak si zaškrtnete štandardy, ktoré robia žiakom problémy, a zvolíte "Ukázať karty",


systém vám ukáže ďalšie príklady na precvičenie problematického učiva. Taktiež z nich môžete žiakom vybrať niekoľko príkladov na domácu úlohu.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 3576 krát.2209 / 3576
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok