Zadanie elektronickej ospravedlnenky cez web

omluvenky

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Rodič - ako zadať elektronickú ospravedlnenku?

Ak to triedny učiteľ povolí, môžu rodičia zadávať ospravedlnenky elektronicky. Rodič sa prihlási do školskej EduPage stránky rodičovským kontom. Zo žiackeho konta nie je možné zadávať ospravedlnenky. Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?

Klikne na „Štart“ v ľavom hornom rohu.

Z možností na hlavnej stránke vyberte položku „Dochádzka“ a Zadať ospravedlnenku.

Otvorí sa okno s prehľadom dochádzky dieťaťa. Na pridanie novej ospravedlnenky stlačte zelené + Nová ospravedlnenka.

Vyberte dátum, kedy žiak chýbal, prípadne hodiny, ak žiak chýbal iba časť dňa. Zadajte dôvod chýbania a stlačte OK.


Učiteľovi príde vami zadaná ospravedlnenka a akonáhle ju akceptuje, príde vám správa o tom, že bola ospravedlnenka akceptovaná a hodina ospravedlnená/neospravedlnená.