Používa EduPage reklamné cookies? Ak nie aké presne používa?

English Slovenčina Deutsch Čeština

Podľa zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách musí prevádzkovateľ webovej stránky informovať o tom, aké cookies používa a spracúva.

EduPage túto povinnosť rieši za Vás:

EduPage maximálne chráni súkromie používateľov a preto nepoužíva žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdielajú s tretími stranami.

EduPage používa iba 2 cookie:

– jedno nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Toto je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

- druhé cookies zvyšuje bezpečnosť prihlásenia - vďaka nemu vie EduPage identifikovať prihlásenie z neznámeho počítača.

O týchto skutočnostiach EduPage informuje návštevníka v lište: