=Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu (II. stupeň ZŠ, SŠ) (platné do 25.4.2021)

Ak vaša škola povolila elektronické podávanie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, môžete vyhlásenie podať z rodičovského konta. (V žiackom konte nie je možné Vyhlásenie podať.)
V prípade, že máte na škole/školách viac detí, je potrebné podať adekvátne Vyhlásenie o bezinfekčnosti za každé dieťa osobitne.

Stlačte tlačidlo Štart v ľavom hornom rohu a z obľúbených položiek vyberte Žiadosť/Vyhlásenie:

Vyberte vami požadované vyhlásenie o bezinfekčnosti:

Vyberte dátum, ku ktorému vyhlásenie podávate:

V poliach 'Vyhlasujem (Rodič)' a 'Vyhlasujem (Žiak)' vyberte jednu z možností:


Ak ste zvolili možnosť a), je potrebné vyplniť pole s dátumom vykonania testu:


Vyhlásenie uložte:

O akceptovaní Vyhlásenia budete rovnako informovaný aj správou či už vo webovej aplikácii, alebo v mobilnej aplikácii na vašom smartfóne.

Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage mobilnú aplikáciu.
Na úvodnej obrazovke kliknite na tehličku 'Žiadosti/Vyhlásenia'.
Kliknite na Pridať žiadosť/vyhlásenie' a zo zoznamu dostupných žiadostí a vyhlásení si vyberte vami požadované vyhlásenie o bezinfekčnosti.
Prečítajte si text vyhlásenia. Text je daný a nie je možné ho upravovať.
Po prečítaní textu vyberte dátum, ku ktorému vyhlásenie podávate, zakliknite jednu z možností v oboch kolonkách 'Vyhlasujem (Rodič)' a 'Vyhlasujem (Žiak)'. Ak ste zvolili možnosť a), je potrebné vyplniť pole s dátumom vykonania testu.
V hornej časti obrazovky stlačte "Podať novú žiadosť/vyhlásenie" a vyhlásenie bude odoslané škole (triednemu učiteľovi).
O akceptovaní Vyhlásenia budete rovnako informovaný aj správou.