Známky

Slovenčina Ako podpísať nové známky?
Slovenčina Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Ako sa dostanem k známkam svojho dieťaťa za predchádzajúce školské roky?