Zálohovanie vytvorených materiálov

Slovenčina Ako zálohovať svoje prípravy, napr. v prípade zmeny pracoviska?
Slovenčina Ako prepojiť školské konto s osobným kontom?
Slovenčina Učím na novej škole. Kde nájdem materiály z pôvodnej školy?
Slovenčina Ako skopírovať materiály zo zálohy do mojej novej školy?
Slovenčina Ako si skopírovať plán z iného EduPage, kde učím alebo som učil?
Slovenčina Ako prepojiť dve osobné kontá kvôli zálohovaniu materiálov?
Slovenčina Ako si môžem overiť, či mám správne zálohované materiály zo školského konta?