Diplomy

Slovenčina Ako pripraviť v EduPage diplomy pre žiakov?
Slovenčina Ako uvidí žiak/rodič diplom poslaný elektronicky cez EduPage?
Slovenčina Ako vytlačiť diplom?
Slovenčina Ako poslať diplomy elektronicky cez EduPage?
Slovenčina Ako vyrobiť na podpise priesvitné (transparentné) pozadie?
Slovenčina Ako zmením názov Diplom napr. na Čestné uznanie alebo Pochvala?
Slovenčina Ako upraviť diplom?
Slovenčina Ako zmazať diplom?
Slovenčina Kde nájdem zoznam uložených diplomov?