Ak vaša škola povolila tlač potvrdení o návšteve školy, rodič túto funkciu nájdete po prihlásení sa na EduPage stránku. Kliknite na tlačidlo Štart.

Zvoľte Dochádzka.

Potvrdenie vyzerá takto:

Viac návodov: Rodičia - potvrdenie o návšteve školy