Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii

Čeština Mám problém s prihlásením
Čeština Chcem podať Ospravedlnenku / Žiadosť / Vyhlásenie
Čeština Ako pridať do mobilnej aplikácie EduPage ďalšieho používateľa
Čeština V mobilnej aplikácii nemôžem pripojiť prílohu k domácej úlohe/k správe
Slovenčina Na čo slúži dvojstupňové overenie
Slovenčina Ako si nastavím dvojstupňové overenie
Slovenčina Môžem mať pre dvojstupňové overenie nastavených viac zariadení?
Slovenčina Chcem sa prihlásiť, ale nemám u seba mobil, na ktorom mám aktivované dvojfaktorové overenie
Slovenčina Ako si vypnem dvojstupňové overenie?
Slovenčina Mám nový mobil. Ako si naň presuniem dvojstupňové overenie?
Slovenčina Ako odstránim mobil z dvojstupňového overenia


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Učiteľ

Čeština Triedna kniha cez mobilnú aplikáciu EduPage
Čeština Ako opakovať dochádzku z predošlej hodiny v mobilnej aplikácii?
Čeština Ako vyplniť dochádzku žiakov podľa pípnutí?
Čeština Ako môže triedny učiteľ zadať ospravedlnenku žiaka cez mobilnú aplikáciu?
Čeština Ako môže učiteľ akceptovať elektronickú ospravedlnenku od rodiča cez mobilnú aplikáciu?
Čeština Kde si pozriem rozvrh?
Čeština Prehľad suplovania v aplikácii
Čeština Ako zadať známky (hodnotenie) cez mobilnú aplikáciu?
Čeština Ako zadať v mobilnej aplikácii známky (hodnotenie) viacerým žiakom naraz?
Čeština Ako zadať žiakom DÚ cez mobilnú aplikáciu?
Čeština Ako žiakom prideliť pripravené karty na DÚ?
Čeština Ako prideliť žiakom hotový materiál (prezentáciu, test) cez mobilnú aplikáciu?
Čeština Ako dať žiakovi domácu úlohu/test/projekt na prepracovanie v mobilnej aplikácii?
Čeština Ako si učiteľ pozrie odpovede/výsledky žiakov v mobilnej aplikácii?
Čeština Ako v aplikácii zadať hromadne kontrolu DÚ (urobil/neurobil) ?
Čeština Ako cez mobilnú aplikáciu poslať správu žiakom, rodičom alebo učiteľom?
Čeština Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Čeština Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Čeština Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Čeština Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Čeština Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Čeština Funkcia Meniny v EduPage
Čeština Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Čeština Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Čeština Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Čeština Ako v mobilnej aplikácii vymažem správu, ktorú som omylom rozoslal?


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Rodič

Čeština Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?
Čeština Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?
Čeština Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym kontom v EduPage?
Čeština Ako podpísať známky?
Čeština Ako odhlásiť dieťa z obeda?
Čeština Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Čeština Kde si pozriem rozvrh?
Čeština Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Čeština Ako podať žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania?
Čeština Ako zadať elektronickú ospravedlenku?
Čeština Funkcia Meniny v EduPage
Čeština Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Čeština Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Čeština Prehľad suplovania v aplikácii
Čeština Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Čeština Kde si môžem pozrieť príchody a odchody svojho dieťaťa?
Čeština Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Čeština Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Čeština Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Čeština Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Čeština Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Čeština Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Čeština Ako v mobilnej aplikácii vymažem správu, ktorú som omylom rozoslal?
Čeština Prečo nevidím kachličku Žiadosti/Vyhlásenia?
Čeština Preklad správy v EduPage do iných jazykov
Slovenčina Dieťa nastúpilo na novú školu, ale v aplikácii ho stále nevidím
Slovenčina Tmavý režim v mobilnej aplikácii (Xiaomi)
Slovenčina Prehľad DÚ a upozornenie na zajtrajšie úlohy


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Žiak

Čeština Kde si pozriem rozvrh?
Čeština Prehľad suplovania v aplikácii
Čeština Kde nájdem DÚ v mobilnej aplikácii?
Čeština Čo znamená prehrať online pri DÚ?
Čeština Ako môžem pripojiť súbor k domácej úlohe?
Čeština Kde si môžem v aplikácii pozrieť výsledky z DÚ či testu?
Čeština Ako urobenú domácu úlohu odstránim zo zoznamu úloh?
Čeština Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Čeština Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Čeština Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Čeština Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Čeština Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Čeština Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Čeština Funkcia Meniny v EduPage
Čeština Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Čeština Ako zistím, ktoré úlohy som už vypracoval a ktoré ešte nie?
Čeština Kde nájdem návody k mobilnej aplikácii?
Čeština Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?
Čeština Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Čeština Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Čeština Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Čeština Ako si môže žiak v EduPage otestovať svoje vedomosti?
Čeština Preklad správy v EduPage do iných jazykov
Slovenčina Prehľad DÚ a upozornenie na zajtrajšie úlohy