=Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (8) žiak a zákonný zástupca

Ak vaša škola povolila elektronické podávanie Vyhlásení o bezinfekčnosti, môžete vyhlásenie podať z rodičovského konta. (V žiackom konte nie je možné Vyhlásenie podať.)

V ľavom hornom rohu stlačte Štart.


Kliknite na 'Žiadosť/Vyhlásenie'.


Vyberte potrebné Vyhlásenie o bezinfekčnosti.


Zvoľte dátum, ku ktorému vyhlásenie podávate.


Vyhlásenie uložte.

O akceptovaní Vyhlásenia budete rovnako informovaný aj správou či už vo webovej aplikácii, alebo v mobilnej aplikácii na vašom smartfóne.

Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage mobilnú aplikáciu. Prihláste sa do svojho EduPage rodičovského konta.

Na úvodnej obrazovke kliknite na červené +
Z ponúkaných možností vyberte "Žiadosť/Vyhlásenie".
Zo zoznamu dostupných žiadostí a vyhlásení si vyberte vami požadované vyhlásenie o bezinfekčnosti.
Prečítajte si text vyhlásenia. Text je daný a nie je možné ho upravovať. Po prečítaní textu vyberte dátum, ku ktorému vyhlásenie podávate.
V hornej časti obrazovky stlačte "Podať novú žiadosť/vyhlásenie" a vyhlásenie bude odoslané škole (triednemu učiteľovi). O akceptovaní Vyhlásenia budete informovaný správou.