=Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ I. stupeň) (platné do 25.4.2021)

Ak vaša škola povolila elektronické podávanie Vyhlásení o bezinfekčnosti, môžete vyhlásenie podať z rodičovského konta. (V žiackom konte nie je možné Vyhlásenie podať.)
V prípade, že máte na škole/školách viac detí, je potrebné podať adekvátne Vyhlásenie o bezinfekčnosti za každé dieťa osobitne.

V ľavom hornom rohu stlačte Štart.


Kliknite na 'Žiadosť/Vyhlásenie'.


Vyberte potrebné Vyhlásenie o bezinfekčnosti.


Zvoľte dátum, ku ktorému vyhlásenie podávate.


V poli 'Vyhlasujem (Rodič)' vyberte jednu z možností.


V prípade, že ste zvolili možnosť a), vyplňte pole s dátumom vykonia testu.


Vyhlásenie uložte.

O akceptovaní Vyhlásenia budete rovnako informovaný aj správou či už vo webovej aplikácii, alebo v mobilnej aplikácii na vašom smartfóne.

Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage mobilnú aplikáciu. Prihláste sa do svojho EduPage rodičovského konta.

Na úvodnej obrazovke kliknite na červené +
Z ponúkaných možností vyberte "Žiadosť/Vyhlásenie".
Zo zoznamu dostupných žiadostí a vyhlásení si vyberte vami požadované vyhlásenie o bezinfekčnosti.
Prečítajte si text vyhlásenia. Text je daný a nie je možné ho upravovať. Po prečítaní textu vyberte dátum, ku ktorému vyhlásenie podávate a vyberte jednu z možností v kolonke 'Vyhlasujem (Rodič)'. V prípade, že ste zvolili možnosť a), je potrebné vyplniť aj pole s dátumom vykonania testu.
V hornej časti obrazovky stlačte "Podať novú žiadosť/vyhlásenie" a vyhlásenie bude odoslané škole (triednemu učiteľovi). O akceptovaní Vyhlásenia budete informovaný správou.