Rodič - ako zadať elektronickú ospravedlnenku?

English Slovenčina Russian Lithuania

Zadanie elektronickej ospravedlnenky cez web

Ak triedny učiteľ povolil zadávanie elektronických ospravedlneniek, môžete v mobilnej aplikácii zadať ospravedlnenku za vaše dieťa.

Ak sa vám možnosť zadať ospravedlnenku v aplikácii nezobrazuje, možno ste prihlásení žiackymi údajmi, ktoré dieťa dostalo na lístočku od školy. Žiaci nemajú možnosť zadávať ospravedlnenky. Prihláste sa ako rodič. Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?

Z možností na hlavnej stránke v aplikácii vyberte sekciu „Dochádzka“. Dochádzka dieťaťa, ktorá zatiaľ nie je ospravedlnená, je označená červenými značkami. Kliknite na konkrétny deňa a vyberte „Pridať ospravedlnenku“.

Ak chcete zadať ospravedlnenku za jeden deň absencie, zvoľte „Celý deň“.
Ak chcete zadať ospravedlnenku za kratší časový úsek ako jeden deň, zvoľte „Časť dňa“ a vyberte hodiny (od-do).
Ak chcete zadať ospravedlnenku za dlhší časový úsek ako jeden deň, zvoľte „Dlhodobo“.

V ďalšom kroku vypíšte znenie ospravedlnenky / dôvod absencie. Ak ste so znením ospravedlnenia spokojní, zvoľte „Poslať“. Ospravedlnenka sa odošle triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa.

V zozname ospravedlneniek nájdete oznámenie o odoslaní ospravedlnenky. Odoslanú ospravedlnenku môžete v prípade potreby zmazať.

O akceptovaní ospravedlnenky triednym učiteľom budete informovaní správou.

Po zvolení Prezrieť ospravedlnenky sa otvorí zoznam vami vytvorených ospravedlneniek.

Zadanie elektronickej ospravedlnenky dopredu + odhlásenie z obeda