Rodič - ako zadať elektronickú ospravedlnenku?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Zadanie elektronickej ospravedlnenky cez web

Ak triedny učiteľ povolil zadávanie elektronických ospravedlneniek, môžete v mobilnej aplikácii zadať ospravedlnenku za vaše dieťa.

Ak sa vám možnosť zadať ospravedlnenku v aplikácii nezobrazuje, možno ste prihlásení žiackymi údajmi, ktoré dieťa dostalo na lístočku od školy. Žiaci nemajú možnosť zadávať ospravedlnenky. Prihláste sa ako rodič. Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič?

Z možností na hlavnej stránke v aplikácii vyberte sekciu „Dochádzka“. Dochádzka dieťaťa, ktorá zatiaľ nie je ospravedlnená, je označená červenými značkami. Kliknite na konkrétny deň a vyberte „Pridať ospravedlnenku“.

Ospravedlnenku môžete zadať na viac dní zadaním 'dátum od' a 'dátumu do' alebo na jeden deň, či jeho časť kliknutím na 'Hodina - od'.

Vypíšte znenie ospravedlnenky / dôvod absencie. Ak ste so znením ospravedlnenia spokojní, zvoľte „Uložiť“. Ospravedlnenka sa odošle triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa.

V zozname ospravedlneniek nájdete oznámenie o odoslaní ospravedlnenky. Odoslanú ospravedlnenku môžete v prípade potreby zmazať.

O akceptovaní ospravedlnenky triednym učiteľom budete informovaní správou.

Zadanie elektronickej ospravedlnenky dopredu + odhlásenie z obeda