Dotácia na stravu a daňový bonus - zmeny od 1.7.2022

Nový zákon o financovaní voľného času dieťaťa sa dotýka aj dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súvislosti s daňovými bonusmi.

Hlavná zmena je v tom, že rodičia 5-ročných detí v poslednom ročníku MŠ už nebudú môcť súbežne mať daňový bonus aj dotáciu na stravu, ale by si mali vybrať iba jedno.


Stručný prehľad:

Dotácia na stravovanie na dieťa - s ohľadom na jeho vek a na to, či rodič poberá daňový bonus na dieťa:

Dieťa - v poslednom ročníku škôlky, ktoré nedovŕšilo 6 rokov veku (5-ročné v poslednom ročníku škôlky)

Dieťa - v poslednom ročníku škôlky, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku, a v ZŠ, ktoré nedovŕšilo 15 rokov

Dieťa - vo veku od 15 rokov, ktoré chodí na základnú školu


* dotácia na stravu je 1,30 eura na jeden deň, čo je pri mesiaci s 20 pracovnými dňami 26 eur;
avšak podmienkou na pridelenie dotácie je účasť dieťaťa v škole aspoň na jednej vyučovacej hodine a prevzatie stravy.Dotácia na stravovanie na dieťa - bez ohľadu na jeho vek a bez ohľadu na to, či rodič poberá daňový bonus na dieťa - v dvoch prípadoch - zostávajú rovnako:


Pre viac informácií môžete pozrieť schválené znenie zákona (z 24.5.2022), prípadne detaily návrhu zákona.


- všetky návody pre Prehľad zmien v dotáciách na stravovanie

Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň