=Ako žiakom rozošlem kódy do súťaže cez EduPage?

V záložke Zoznam súťažiacich kliknite na tlačidlo Informovať súťažiacich.
Súťažné kódy môžete poslať všetkým žiakom naraz, alebo urobiť výber žiakov, ktorým správu posielate (označíte žiakov zaškrtnutím pri mene).

Stlačením tlačidla "Poslať EduPage správu zobrazeným súťažiacim" rozošlete žiakom prostredníctvom EduPage správu s ich súťažným kódom, napr. pre súťaž Pytagoriáda správa vyzerá takto:

V stĺpci Správa poslaná vidíte, kedy bola poslaná žiakom správa.

Pozn: Pred rozoslaním kódov si skontrolujte, či máte správne pripravené údaje, napr. či majú všetci prihlásení žiaci súťažný kód (tj. či sú zaregistrovaní v súťaži).

Takúto správu so súťažným kódom môžete poslať opakovane, napr. aj deň pred súťažou, aby sa žiaci nezabudli do súťaže prihlásiť.

Viac návodov: Súťaže