Ako sa môže žiak prihlásiť na strednú školu cez EduPage?

Žiak si môže podať najviac štyri prihlášky. Jednu alebo dve prihlášky na odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych zručností (netalentové) a jednu alebo dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych zručností (talentové).

Prihlášku môžete vyplniť a podať cez mobilnú aplikáciu EduPage takto:

Ak vypĺňate prihlášku cez webové rozhranie, prihláste sa do svojho EduPage rodičovského konta a kliknite na dlaždičku "Prijímačky 2021":

Novú prihlášku vytvoríte stlačením tlačidla Vytvoriť prihlášku.

Skontrolujte si základné údaje uchádzača.

V prihláške mám nesprávne uvedené/chýba zdravotné znevýhodnenie

Pomocou tlačidla "Pridať školu a odbor" vyberte školu. Môžete sa prihlásiť na jeden alebo dva netalentové odbory a na jeden alebo dva talentové odbory.

V zozname škôl môžete vyhľadávať. Začnite písať názov školy.

Takisto je možné v zozname škôl filtrovať. Ikona filtra sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky.

Vaše známky sa automaticky načítajú z EduPage. V prípade nezrovnalostí v známkach kontaktujte vašu ZŠ. Správnosť známok je potrebné potvrdiť. Ak chýbajú známky z niektorého ročníka, alebo ste zistili nezrovnalosti, je potrebné pripojiť scan vysvedčenia.

Ďalej je možné zadať výsledky predmetových olympiád, športových či umeleckých súťaží, ak škola zohľadňuje výsledky z nich v prijímacom konaní.
Zadajte názov súťaže, kolo a umiestnenie. Pripojte fotografiu alebo scan diplomu. Ak potrebujete pridať výsledky z ďalšej súťaže, kliknite na "+ pridať riadok".

Vyplňte údaje o zákonných zástupcoch.

Skontrolujte správnosť všetkých údajov v prihláške, hlavne či ste vybrali správne všetky odbory, na ktoré sa hlásite. Potom stlačte tlačidlo "Odoslať prihlášku".

Ako uviesť na prihláške na strednú školu iba jedného rodiča/zákonného zástupcu?

Ako si uložím rozpísanú prihlášku?

Uzávierka prihlášok je 8. apríla 2021. Do tohto termínu môžete do prihlášky doplniť doklady k súťažiam. Takisto môžete do tohto termínu zmeniť školy, na ktoré si podávate prihlášky.

Ako zmením / zmažem prihlášku na strednú školu?

Čo nasleduje po odoslaní prihlášky?

Stredná škola vaše dieťa pozve na prijímačky.

Po vyhodnotení prijímacieho konania vám príde do 20. mája 2021 do EduPage správa s rozhodnutím o prijatí/neprijatí.

V prípade prijatia musíte do 25.mája 2021 dať vedieť strednej škole, či na ňu v septembri nastúpite alebo nie. Túto informáciu môžete škole najrýchlejšie poslať takisto cez EduPage.

V prípade, že nie ste prijatý ani na jednu zo škôl, budete si môcť podať prihlášku na 2. kolo prijímacieho konania opäť cez EduPage.

Otázky a odpovede:

Čo ak som nenašiel moju strednú školu v zozname škôl?
Ak sa stredná škola, na ktorú si chcete podať prihlášku, nenachádza v zozname škôl, potom táto škola nepovolila elektronické prihlasovanie. V takomto prípade je potrebné podávať prihlášku cez základnú školu, ktorá následne prihlášku poštou zašle na strednú školu. Je možné kombinovať tieto dva spôsoby, tj. jednu prihlášku podať elektronicky, druhú cez ZŠ poštou.

Čo ak som už poslal papierovú prihlášku cez ZŠ?
Ak ste už poslali papierovú prihlášku, môžete poslať aj elektronickú prihlášku na tú istú školu. Hlavnou výhodou je, že sa rýchlejšie dozviete výsledok prijímacieho konania a taktiež môžete elektronicky oznámiť svoj nástup/nenástup. Strednej škole ušetríte prácu s prepisovaním známok.

Čo ak som už poslal papierovú prihlášku cez ZŠ, ale chcem zmeniť strednú školu za inú?
Ak ste už poslali papierovú prihlášku cez ZŠ a chcete ju zmeniť, je potrebné v tejto veci kontaktovať ZŠ a to do 8. apríla 2021.