Ako sa môže uchádzač prihlásiť na strednú školu cez EduPage?

Uchádzač si môže podať najviac štyri prihlášky. Jednu alebo dve prihlášky na odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych zručností (netalentové) a jednu alebo dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych zručností (talentové).

Prihlášku môžete vyplniť a podať cez mobilnú aplikáciu EduPage takto:

Ak vypĺňate prihlášku cez webové rozhranie, prihláste sa do svojho EduPage rodičovského konta a kliknite na dlaždičku "Prijímačky":

Novú prihlášku vytvoríte stlačením tlačidla Vytvoriť prihlášku.

Skontrolujte si základné údaje uchádzača. Ak je to potrebné, údaje uchádzača môže upraviť Vaša škola.

V prihláške mám nesprávne uvedené/chýba zdravotné znevýhodnenie

Pomocou tlačidla "Pridať školu a odbor" vyberte školu. Môžete sa prihlásiť na jeden alebo dva netalentové odbory a na jeden alebo dva talentové odbory.

V zozname škôl môžete vyhľadávať. Začnite písať názov školy.

Takisto je možné v zozname škôl filtrovať. Ikona filtra sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky.

Ak sa škola, na ktorú sa chcete prihlásiť, v zozname nenachádza, zaškrtnite možnosť "Škola, na ktorú sa hlásim, v zozname nie je."
Následne kliknite na možnosť "Pridať školu bez elektronickej prihlášky".

Zadajte EduID školy, na ktorú budete posielať papierovú prihlášku a kliknite "Pridať".

Vaše známky sa automaticky načítajú z EduPage. V prípade nezrovnalostí v známkach kontaktujte vašu ZŠ.
Správnosť známok je potrebné potvrdiť.

Ak chýbajú známky z niektorého ročníka, alebo ste zistili nezrovnalosti, vyberte "Nie, pripájam vysvedčenie / výpis".
Je potrebné pripojiť scan vysvedčenia.

Ďalej je možné zadať výsledky predmetových olympiád, športových či umeleckých súťaží, ak škola zohľadňuje výsledky z nich v prijímacom konaní.
Zadajte názov súťaže, kolo a umiestnenie. Pripojte fotografiu alebo scan diplomu. Ak potrebujete pridať výsledky z ďalšej súťaže, kliknite na "+ pridať riadok".

Vyplňte údaje o zákonných zástupcoch.

V časti Doplňujúce údaje /povinné prílohy môžete priložiť všetky potrebné prílohy vyžadované strednou školou pre odbory, na ktoré sa hlásite.

Prihlášku podpíšte. Postupujte nasledovne:
Stiahnite si formulár, vypíšte ho a obidvaja zákonní zástupcovia podpíšte.
Vyberte preferovaný kontakt tak, ako ste ho uviedli vo formulári.
Pripojte scan vyplneného formuláru.

Skontrolujte správnosť všetkých údajov v prihláške, hlavne či ste vybrali správne všetky odbory, na ktoré sa hlásite. Potom stlačte tlačidlo "Odoslať".

Ako si uložím rozpísanú prihlášku?

Uzávierka prihlášok je 20. marca. Do tohto termínu môžete do prihlášky doplniť doklady k súťažiam. Takisto môžete do tohto termínu zmeniť školy, na ktoré si podávate prihlášky.

Ako zmením / zmažem prihlášku na strednú školu?

Čo nasleduje po odoslaní prihlášky?

Stredná škola vaše dieťa pozve na prijímačky.

Po vyhodnotení prijímacieho konania vám príde do 19. mája 2023 do EduPage správa s rozhodnutím o prijatí/neprijatí.

V prípade prijatia musíte do 24. mája 2023 dať vedieť strednej škole, či na ňu v septembri nastúpite alebo nie. Túto informáciu môžete škole najrýchlejšie poslať takisto cez EduPage.

V prípade, že nie ste prijatý ani na jednu zo škôl, budete si môcť podať prihlášku na 2. kolo prijímacieho konania opäť cez EduPage.

Pozri aj:

Uchádzač - ako pridám prihlášku na ďalšiu školu?
Uchádzač - ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, že na ňu nastúpim?
Uchádzač - ako podať odvolanie v prípade neprijatia?
Môžem zmeniť rozhodnutie o nastúpení?
Ako uviesť na prihláške na strednú školu iba jedného rodiča/zákonného zástupcu?