Uchádzač - ako pridám prihlášku na ďalšiu školu?

(Ak chcete iba zmazať podanú prihlášku, môžete tak urobiť do 20.marca. Postupujte podľa návodu: Ako zmením / zmažem prihlášku na strednú školu?)

Po prihlásení sa na EduPage stránku kliknite na Prijímačky.

V zobrazenom prípade už máte podané dve prihlášky na netalentové odbory. Ešte si môžete podať dve prihlášky na talentové odbory.
Kliknite na Zmeniť/pridať ďalšiu prihlášku.

V prihláške v časti "Škola a odbor" kliknite na možnosť "Pridať školu a odbor".

Skontrolujte správnosť všetkých údajov v prihláške, hlavne či ste vybrali správne všetky odbory, na ktoré sa hlásite. Potom stlačte tlačidlo "Odoslať prihlášku".