Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (10) Plnoletý žiak

Škola môže povoliť podávanie vyhlásenia o bezinfekčnosti za plnoletého žiaka nielen z rodičovského konta, ale dospelým študentom aj z ich žiackeho konta.
Ak to Vaša škola umožnila, vyhlásenie môžete podať nasledovne:

Stlačte tlačidlo Štart v ľavom hornom rohu a z obľúbených položiek vyberte Žiadosť/Vyhlásenie:

Vyberte vami požadované vyhlásenie o bezinfekčnosti:


Vyberte dátum, ku ktorému vyhlásenie podávate:


Uložením sa Vyhlásenie o bezinfekčnosti odošle.

Vyhlásenie je možné podať aj cez EduPage mobilnú aplikáciu.
Na úvodnej obrazovke kliknite na 'červené plus' alebo na tehličku 'Žiadosti/Vyhlásenia'.
Kliknite na Pridať žiadosť/vyhlásenie' a zo zoznamu dostupných žiadostí a vyhlásení si vyberte vami požadované vyhlásenie o bezinfekčnosti.
Prečítajte si text vyhlásenia. Text je daný a nie je možné ho upravovať.
Po prečítaní textu vyberte dátum, ku ktorému vyhlásenie podávate.
V hornej časti obrazovky stlačte "Podať novú žiadosť/vyhlásenie" a vyhlásenie bude odoslané škole (triednemu učiteľovi).