=Vyhlásenie o bezinfekčnosti: Plnoletý žiak (platné do 25.4.2021)

Škola môže povoliť podávanie vyhlásenia o bezinfekčnosti za plnoletého žiaka nielen z rodičovského konta, ale dospelým študentom aj z ich žiackeho konta.
Ak to Vaša škola umožnila, vyhlásenie môžete podať nasledovne:

Stlačte tlačidlo Štart v ľavom hornom rohu a z obľúbených položiek vyberte Žiadosť/Vyhlásenie:

Vyberte vami požadované vyhlásenie o bezinfekčnosti:

Vyberte dátum, ku ktorému vyhlásenie podávate:

V poli 'Vyhlasujem' vyberte jednu z možností:


V prípade, že ste zvolili možnosť a), vyplňte pole s dátumom vykonania testu.


Vyhlásenie uložte:

O akceptovaní Vyhlásenia budete informovaný správou či už vo webovej aplikácii, alebo v mobilnej aplikácii na vašom smartfóne.

Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage mobilnú aplikáciu.
Na úvodnej obrazovke kliknite tehličku 'Žiadosti/Vyhlásenia'.
Kliknite na Pridať žiadosť/vyhlásenie' a zo zoznamu dostupných žiadostí a vyhlásení si vyberte vami požadované vyhlásenie o bezinfekčnosti.
Prečítajte si text vyhlásenia. Text je daný a nie je možné ho upravovať.
Po prečítaní textu vyberte dátum, ku ktorému vyhlásenie podávate, zakliknite jednu z možností v kolonke 'Vyhlasujem'. V prípade, že ste zvolili možnosť a), vyplňte pole s dátumom vykonania testu.
V hornej časti obrazovky stlačte "Podať novú žiadosť/vyhlásenie" a vyhlásenie bude odoslané škole (triednemu učiteľovi).
O akceptovaní Vyhlásenia budete rovnako informovaný aj správou.