Ako rodičia (žiaci) môžu na stránke školy nahliadnuť do elektronickej žiackej knižky?

A) Prihlásenie rodiča

Pre plnohodnotné využitie možností Edupage je dôležité, aby rodičia mali svoje vlastné prihlasovacie údaje - iné ako žiaci. Učiteľ môže vytvoriť rodičom vlastné prístupy, ak má k dispozícii ich e-mailové adresy.

Triedny učiteľ - ako vytvoriť prístup pre rodičov svojich žiakov do Edupage?

Tu je ukážka lístočka Róberta Adamca - prístupové meno do elektronickej žiackej knižky pre rodičov.


Overení rodičia môžu elektronicky zadávať ospravedlnenky, podpisovať známky/poznámky, komunikovať s učiteľmi,...

Po prihlásení rodič priamo prezerá internetovú žiacku knižku svojho dieťaťa


a môže známky podpísať kliknutím na tlačidlo "Podpísať známky". Učiteľ bude mať spätnú informáciu, o tom, že rodič naozaj známku videl.

Viac o podpísaní známok.

B) Prihlásenie žiaka

Ak ste v škole vygenerovali alebo inak zadali prístupové mená a heslá do webovej stránky vašej školy, vytlačili a odovzdali rodičom, títo môžu nahliadnuť do elektronickej žiackej knižky svojho dieťaťa.

Tu je ukážka lístočka Róberta Adamca - prístupové meno a heslo na žiacke konto do elektronickej žiackej knižky.

Rodič (alebo žiak) si otvorí webovú stránku školy v internetovom prehliadači.
Napr.: testovacia5.edupage.org
Po otvorení stránky školy klikne na prihlásenie, kde zadá prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste mu pridelili.